სიახლეები

...

მიმოწერა აფხაზეთის მმართველი სახლის ყოფილი წევრების დაჯილდოების შესახებ

რეპოზიტორი: საქართველოს ეროვნული არქივი
იდენტიფიკატორი: GE_CHA_416_3_188

...

ბზიფის მცხოვრებთა აჯანყებისა და მათ მიერ ოფიციალური პირების მკვლელობის თაობაზე

რეპოზიტორი: საქართველოს ეროვნული არქივი
იდენტიფიკატორი: GE_CHA_416_3_185