კონტაქტი

AVA Abkhazian Virtual Archives

იურიდიული მისამართი

აფხაზეთის ვირტუალური არქივი

ჭანტურია 8
0108 თბილისი
საქართველო

info@ava.ge