PDF

წერილი თედო სახოკიას

თედო სახოკიას არქივი
PDF

წერილი თედო სახოკიას

თედო სახოკიას არქივი
...

ჯანსუღ ჩარკვიანი, სოფელ ლიხნის საბჭოს თავმჯდომარე, გურამ ასათიანი.

მინაწერი ფოტოზე: „Поэтический вечер в с. Лихны. Выступает Чарквиани Джансуг. Сидят: пред. с/совета и Гурам. 1975. От Н. Тарба“.
PDF

წერილი კარლო კალაძეს

კარლო კალაძის არქივი

ძიების პარამეტრებია:

სულ ნაპოვნია:
407 ჩანაწერი