პირადი არქივები

...

უსათაურო

ფოტოზე მინაწერი: სახსოვრად დეიდას გოგუებისგან ეს სურათი მისი იყოს, მისი ნახვა ღირსი იყოს, აიღოს და დახედოს ეს გლახა გოგოები არ დაივიწყოს, გად. ქ. სოხუმში 1969 წ. არ დავიწყების მიზნით
რეპოზიტორი: ანნა ძიაპშიპა
...

ნიაზ ძიაპშიპა

რეპოზიტორი: ანნა ძიაპშიპა
...

ნიაზ ძიაპშიპა

ფოტოზე მინაწერი: Гагра «Жоеквара” 28/XII/47г; გაგრა, “ჟოეკვარა” 28/XII/47
რეპოზიტორი: ანნა ძიაპშიპა
...

ნიაზ ძიაპშიპა - სანატორიუმი “ჟოეკვარა”

მინაწერი ფოტოზე: Гагра санатории «Жоеквара” 28/XII/47г
რეპოზიტორი: ანნა ძიაპშიპა
...

ნიაზ ძიაპშიპა

რეპოზიტორი: ანნა ძიაპშიპა
...

ნიაზ ძიაპშიპა

რეპოზიტორი: ანნა ძიაპშიპა
...

ალექსანდრე ძიაპშიპა

მინაწერი ფოტოზე: Заурбек и Александр Летом на берегу черного моря, 1959 году; ზაურბეკი და ალექსანდრე, ზაფხულში, შავი ზღვის სანაპიროზე, 1959 წ
რეპოზიტორი: ანნა ძიაპშიპა
...

ნიაზ ძიაპშიპა (ჯგუფური ფოტო)

რეპოზიტორი: ანნა ძიაპშიპა
...

ნიაზ ძიაპშიპა (ჯგუფური ფოტო)

რეპოზიტორი: ანნა ძიაპშიპა
სულ ნაპოვნია:
135 ჩანაწერი