...

კავკასიის შავი ზღვის სანაპიროზე: სოხუმი - სოჭი

რედ.: ნ.ს. ვოდოლაჟევსკაია, ტ.ა. დარჩიაშვილი. - თბილისი, 1989 (თბილისის კარტფაბრიკა N 8).
...

სოხუმის მაღაზიები: სქემა

რედ.: ე.ვ. მასლოვა. ო.ა. ხალიჩიანი, ნ.პ. მდივანი. - (თბილისის კარტფაბრიკა N 8)
...

სოხუმის სანაპირო

საარქივო ნომერი: 15406

ძიების პარამეტრებია:

სულ ნაპოვნია:
2704 ჩანაწერი